شماره مطلب: 24531

40سال کارآمدی، اقتدار و پیشرفت/ گزارشی از صدها دستاورد و کاميابي انقلاب اسلامي طي 40 سال گذشته در عرصه هاي گوناگون

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب کبیر اسلامی هستیم.انقلابی که برای اولین بار در تاریخ ملت ایران، مردم را از استبداد چندهزارساله شاهنشاهی نجات داد. انقلابی که وابسته ترین و تحت سلطه ترین کشور جهان را به مستقل ترین کشور جهان تبدیل و مردمی را که هیچکاره بودند، همه کاره کرد.

به گزارش سایت اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان استان سمنان : انقلاب اسلامی در کنار همه تحولات مادی و رفاهی که علی رغم توطئه ها و دشمنی های بی حد و حصر دشمنان، برای مردم فراهم کرد، تحول درونی انسانها را رقم زد. حتّی اگر انقلاب از هر دستاوردی تهی بود، فراهم سازی بستری برای استکمال انسان، برای اثبات کامیابی اش کافی بود.انقلاب اسلامی، انسانهایی ساخته است که جمع بین تمدن و علم و تکنولوژی با تهجد، معنویت و ایثارند؛ شهریاری ها، تهرانی مقدمها، کاظمی آشتیانی ها، احمدی روشنها مصادیق اتم این دستاورد بی نظیر هستند. شکست هیمنه نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا در ایران و جهان، مهمترین دستاورد گفتمان ضد استکباری انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی آمریکا را از جایگاه ابرقدرتی به زیر کشید  و همین موجب شد از 22 بهمن 57 تا امروز، آمریکاییها همه توان خود را به کار بگیرند تا دوباره، ایران وابسته برایشان تکرار شود. این دشمنی در آستانه چهل سالگی انقلاب، شکل و روش تازه ای به خود گرفته تا به زعم خود، جشن کامیابی های چهل ساله را در کام ملت تلخ کند. بی شک در این مسیر چهل ساله، هم کارآمدی و کامیابی بوده و هم شکست و ناکارآمدی. هم چالشهایی نظیر ناکارآمدیهای دولت کنونی داشته ایم و هم موفقیتهای بزرگی در معنویت، سازندگی، عدالت گستری و علم و صنعت.  اما با توجه به الف) تشکیکی و نسبی بودن مفهوم کارآمدی ب) وجود موانع پیچیده عمدتا خارجی در راه تحقق اهداف ج) مقایسه با وضعیت گذشته و دوران پهلوی د) مقایسه علمی و دقیق با کشورهای همتراز و کل دنیا؛ میتوان گفت در مجموع، علی رغم تصویرسازیهای غلط دشمنان داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی کارآمد و موفق بوده است.
 
يکم؛ تحليل کاميابي ها و کارآمديهاي انقلاب 40 ساله
1- برآيند حرکت کلّي و برآيندي انقلاب، همچنان رو به تکامل و اعتلاء است. و نوسانها و چرخشها، محدود و مهار شده هستند. انقلاب، نه تمام شده است، و نه منحرف، بلکه در مسيري قرار دارد که خواست و عزم امام خميني به آن تعلّق گرفته بود. انقلاب در شرايطي به چهل سالگي رسيده که شعارهاي اصلي آن همچنان با نشاط و طراوت جريان دارد. سير تکاملي انقلاب، اُفتوخيز و فرازونشيب داشته، اما نه متوقف گرديده و نه معکوس شده است. دستهاي شيطاني فراواني از درون و بيرون در ميان بودند که مي خواستند انقلاب اسلامي را از راه رفته بازگردانند و يا به قعردرّه بيفکنند، اما هر چه کوشيدند و از هر روزنه اي نفوذ کردند، ناکام ماندند.
 
2- رهبري پيامبرگونه و مبتني بر تأييدات غيبي و الهي، انقلاب اسلامي را از خطر بالفعل اضمحلال و انحطاط نجات داد و پابرجا و مستقر نگاه داشت. ولايت فقيه به مثابه هسته ي مرکزي انقلاب اسلامي، انقلاب را از گردنه هاي تاريخي دشوار و مُهلک، رهانيده و حافظ اصلي و عمده ي موجوديّت و اصالت آن بوده است. نهضت هاي اسلامي مشابه، به دليل اين که از چنين عنصر سرنوشت سازي برخوردار نبودند، يا هرگز به انقلاب تبديل نشدند، و يا اين که اگر موفق به تحقق انقلاب شدند، نتوانستند از آن صيانت کنند. سرّ بقا و ماندگاري انقلاب اسلامي، بيش از هر چيز و در درجه نخست، تکيه آن بر نهاد قدسي و مقتدر «ولايت فقيه» است و اينک در پايان دهه چهارم حيات انقلاب، اين سرّ بر همگان مکشوف و عيان گشته است.
 
3-انقلاب اسلامي، همچنان از بدنه ي اجتماعي برخوردار است و مي تواند توده هاي مردم را در راستاي غايات خويش بسيج کند. اين که يک انقلاب در پايان دهه چهارم حيات خويش، همچنان قادر به بسيج اجتماعي باشد، نشان مي دهد که ميان انقلاب و مردم در طول دهه هاي سپري شده، فاصله نيفتاده و مردم نسبت به انقلاب، احساس بيگانگي ندارند. انتقاد و اعتراض مردم نسبت به برخي کارگزاران و سياست هايشان، واقعيّتي روشن و غيرقابل انکار است، اما اين امر به معني مخالفت آنها با انقلاب نيست؛ چرا که کارگزاران و سياست هايشان را نبايد برابر با اصل انقلاب قلمداد کرد تا چنين استنباطي از برخي مواجهه ها و تقابل هاي مردم با آنها، روا باشد. اذعان به حقانيّت انقلاب و هواداري عميق و جانانه از آن يک واقعيّت است، و ناخشنودي و نقادي نسبت به پاره اي عملکردها و سياستهاي مسئولان و مديران، واقعيّتي ديگر. از اين رو، نه دفاع مردم از انقلاب به معني حمايت آنها از همه کارگزاران است، و نه مخالفت آنها با برخي کارگزاران به معني اعراضشان از انقلاب.
 
4-اصل ماندن انقلاب، آن هم با وجود حجم فراوان و متراکم مُعارضه جويي هاي دشمنان، نشانه کارآمدي و توانمندي آن است. اگر انقلاب، عاجز و سُست مايه بود و کاري از عهده اش ساخته نبود، بايد در همان سالهاي آغازين حيات خويش، به زانو درميآمد و فرومي پاشيد، در حالي که انقلاب، نه تنها درمانده و ناتوان و ضعيف نشده، بلکه در اثر پُرکاري و مجاهدت نيروهاي انقلابي، بسيار بر اقتدار و هيبت آن افزوده شده و اينک بر اساس داشته ها و اندوخته هاي دروني و خودساخته اش، تمام قد و باشکوه، ايستاده و از خود دفاع ميکند و به هيچ ذلّت و حقارتي تن در نمي دهد. البته در مقابل، دشمن مي کوشد تا با اشاره به پاره اي کاستيها و خلأها و همچنين تصويرسازيهاي دروغين و منفي از نتايج و ثمرات انقلاب، مردم را از انقلاب، مأيوس و سرخورده سازد و آنها را به حاشيه سوق دهد. برخلاف اين ادعاهاي غيرواقعي و مغرضانه، انقلاب در مقام عمل و در عرصه هاي عيني متعدّد، ثابت کرده است که ارزشها و آرمانهايش، هرگز خيالي و موهوم نيستند، بلکه اگر به کار گرفته شوند، از همه  ي ايدئولوژيهاي سکولار غربي، کارآمدتر و مؤثرتر خواهند بود.
 
5- بايد تجربه ي تاريخي چهار دهه ي گذشته را با دقت و به تفصيل مطالعه کرد تا روشن شود که چه مسيرهايي پيموده شده و در کجا کامياب و سرافراز بوده ايم و در کجا، غفلت کرده و به خطا رفته ايم. اين حجم انبوه از تجربه هاي عيني و معاصر، ذخيره اي مؤثر و غنيمتي ارزنده است که نبايد ناديده گرفته شوند؛ چه براي مديران و حاکمان که تصميم گير هستند و عنان امور را در دست دارند، چه براي مردم که به شناخت عميق و بصيرت نياز دارند. غور و تأمّل در اين تجربه ها، ما را از آزمون وخطاهاي مکرّر بازمي دارد و موجب مي گردد حافظه تاريخي مان تقويت شود و گذشته هاي تلخ و شيرين را فراموش نکنيم. آنگاه که تجربه هاي پشت سر نهاده شده، پيش روي ديده گان ما باشند، و ما در موقع حاجت به آنها نظر افکنيم و از آنها عبرت اندوزيم، هزينه ها و زحمتها و دشواريهايمان کاهش خواهد يافت و شتاب حرکت تکاملي انقلاب، فزوني خواهد گرفت.
 
6-در برابر تاريخ، 40 سال دوره کوتاهي تلقي مي شود و دوره چهل ساله، گام اول تمدن سازي و آغاز راه است ولي همين آغاز و گام اول محک خوبي است که آينده روشن را نويد مي دهد. مقايسه فرصت محدود چهل ساله انقلاب اسلامي براي پياده سازي آرمان هاي خود با فرصت هاي چند صد ساله تمدن غربي براي اين کار همه چيز را براي اهل خرد روشن مي کند.
انقلاب اسلامي به جهت درستي و استحکام آرمان مبتني بر فطرت خود، در اين فرصت محدود با وجود توطئه ها و دسيسه هايي که بر سرش مي باريد، به درخشان ترين پيروزي ها و چشمگيرترين پيشرفت ها و دستاوردها دست يافت و ملت خود را از قعر جدول جهاني به اوج رساند، ولي قدرت هاي غربي با ده برابر فرصت زماني در حالي که براي پيگيري اهداف خود هيچ مزاحم خارجي نداشتند، بدون قرار داشتن در معرض هجمه ها و کارشکني هاي ديگران، آزادانه آرمان هاي خود را پياده کردند، اما به جهت غلط بودن آن آرمان ها، ملت هاي خود را به خاک سياه نشانده اند. همين حقيقت که انقلاب خود را به طور روشن نمايان کرده است، به خوبي نشان مي دهد که اگر اخلاص خودمان را حفظ کنيم و اتکاي خود به تکيه گاهي که ما را به اينجا رساند، استمرار بخشيم و به اصولي که اين پيروزي ها را برايمان رقم زد، پايبند بمانيم، انشاءالله با زيرساخت هاي ايجاد شده در چهل ساله اخير پرش و جهش تصاعدي در دهه هاي آينده را پيش رو خواهيم داشت و اين تجربه چهل ساله به فضل خدا و بدون شک آينده اي شورانگيز و تمدني با شکوه را نويد مي دهد. روزي که مانند فروپاشي شرق، فروپاشي سلطه غرب را شاهد باشيم که انشاءالله آن روز دير نيست. 
 
دوم؛ پروژه تلخ کردن جشن چهل سالگي به کام مردم
تحليل و بررسي مواضع و سخنان رهبر انقلاب پيرامون طراحيهاي جديد دشمن عليه انقلاب اسلامي، اعتراضات نسبت به ناکارآمديهاي اقتصادي دولت، چهل سالگي انقلاب، جنگ رواني و تصويرسازي غلط رسانه هاي آمريکايي از جمهوري اسلامي ايران و مباحث پيرامون نقاط ضعف و قوت جمهوري اسلامي، ما را به يک تحليل جامع و عميق از وضعيت کنوني و طراحيهاي آينده دشمن مي رساند.
 
1- فتنه 98؛ فتنه اقتصادي
دشمن در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي قصد دارد با عصباني کردن مردم از ناکارآمديهاي واقعي و القائي، جشن چهل سالگي را به کام ملت تلخ کند. اگر مطابق نظر رهبر انقلاب مبني بر طرح ريزي دشمن براي فتنه هاي 10 ساله در ايران، قبول کنيم که در استانه فتنه جديدي قرار گرفته ايم بايد بدانيم، فتنه97 و 98، فتنه اقتصادي است. فتنه اي که در آن دشمن به دنبال القاء بن بست در کشور و القاء نااميدي نسبت به آينده و ايجاد سوال «چه خواهد شد» درباره آينده کشور در ذهن مردم است.  در اين مسير، راهبرد اصلي رسانه اي دشمن، تصويرسازي غلط از وضعيت جمهوري اسلامي است. به گونه اي که نقاط ضعف را برجسته و مشکلات را لاينحل بنماياند و نقاط قوت را هم نقطه ضعف نشان دهد. 
 
در فضاي رسانه اي، بزک دوران پهلوي يکي از تاکتيکهاي راهبرد تصويرسازي غلط است؛ دشمن در صدد است با القاي رسانه اي مردم را از اينکه انقلاب کردند، پشيمان کند.
 
2- مشکلات معيشتي و عصباني کردن مردم
اما مهمتر از تاکتيکهاي رسانه اي، مشکلات عيني است که به دليل ناکارآمدي دولت فعلي، در معيشت و متن زندگي مردم لمس مي شود. ضيق شدن معيشت مردم، مهمترين بستر باورپذيرشدن تصويرسازيهاي غلط از کارنامه انقلاب اسلامي و ناکارآمد نشان دادن آن است. در کنار اين سختي معيشت، اخبار تلخ، حقوقهاي نجومي، زندگيهاي اشرافي و برخي مواضع عجيب دولتمردان موجب عصبانيت توده هاي مردم مي شود. در فضاي عصبانيت، دشمن به راحتي مي تواند نفوذ کرده، موج سواري کند و اعتراض به حق اقتصادي را به شورش عليه کليت نظام تبديل کند. فتنه اقتصادي، در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي، به دنبال اين است که به مردم القاء کند اين حکومت، ناکارآمد بوده و با کمک مشکلات معيشتي حاصل از نارکارآمدي دولت، مردم را به خيابانها بکشاند تا اين بار ، توده هاي مستضعف، جمهوري اسلامي و ولي فقيه را مجبور به تغيير رفتار در نظامات بين المللي کنند. تغيير رفتاري که منجر به تسليم شدن در برابر آمريکا، خروج ايران از محدوده استراتژيک خود در منطقه و خلع سلاح کشور خواهد شد. علت تاکيدات چندين ساله رهبر انقلاب بر اقتصاد و اقتصاد مقاومتي، اينجاست که روشن مي شود. 
 
3- ناکارآمديهاي دولت، عمدي است؟
با اين اوصاف اين سوال در ذهن بسياري از تحليلگران مطرح مي شود آيا ناکارآمديهاي دولت، عمدي است؟ آيا اين ناکارآمديها نتيجه پروژه نفوذ دشمن که رهبر انقلاب چند سال قبل نسبت به آن هشدار داده بودند، نيست؟ عمدي در اينجا نه به معناي نفوذي بودن مسئولين رده بالاي کشور و آگاهي آنها نسبت به نقششان در پروژه دشمن، بلکه به اين معنا که عوامل نفوذي در لايه هاي مياني مسئوليت، با نظرات کارشناسي جهت دار، با ناکارآمديهاي عمدي، با مشورتهاي غلط يا با انتصاب افراد ناکارآمد، نقشه دشمن را تکميل کنند.  مانند افراد نفوذي که در مذاکرات هسته اي دستگير شدند. معناي ديگر عمدي بودن، نفوذ جرياني در دولت است؛ يعني همان چيزي که رهبر انقلاب از آن به نام تغيير دستگاه محاسباتي مسئولين  ياد فرمودند. يعني در ذهن و دل فلان مسئول، اعتماد و اتکاي به غرب، جاي اعتماد و اتکاي به نيرو و توان داخلي را گرفته است. 
 
4- نقشه اصلي براي 98 است!
آذرماه امسال رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از خانواده هاي شهدا سخنان مهمي درباره نقشه هاي دشمن و فتنه پيش رو بيان فرمودند: «هدف و نقشهي آمريکا با اين کارهاي اخير -اين کارهايي که در اين يکي دو سال گذشته کردند که قلم درشتش تحريم همهجانبهي اقتصادي است- و کارهايي که دارند ميکنند، توطئههايي که دارند ميکنند که مأمورين مخصوصي براي مقابلهي با ايران ميگذارند، به دشمنان گوناگون ايران -منافقين و امثال اينها- کمک ميکنند، اين است که بلکه بتوانند به کمک تحريم و به کمک کارهاي ضدّامنيتّي و مانند اينها در جمهوري اسلامي، در کشور عزيز ايران اسلامي ما دو دستگي و اختلاف و جنگ داخلي و مشکلات ايجاد کنند؛ هدفشان اين است، همهي تلاش خودشان را هم در اين راه مصرف کردند.
 
اينها اوّل امسال که سال 97 است -يا اندکي قبل از امسال، اوايل سالِ جاريِ مسيحي- اعلام کردند که ايران تابستان داغي خواهد داشت؛ مقصودشان اين بود که ما در تابستان به سراغ ايران ميرويم و نقشههاي ما در ايران تحقّق پيدا خواهد کرد؛ يعني همين اختلاف و دعوا و اين را بکِش به خيابان و آن را بياور در عرصه و [بين] اين گروه با آن گروه، آن گروه با آن گروه [ديگر]، جنگ راه مياندازيم، دعوا راه مياندازيم؛ هدفشان اين بود. به کوري چشم آنها تابستان امسال يکي از بهترين تابستانهاي سال بود. بعد هم گفتند جمهوري اسلامي چهلسالگي را نميبيند؛ يعني در پاييز و زمستان امسال همان توطئهها را عمل خواهيم کرد. ملّت ايران با استحکام تمام ايستاده است؛ به توفيق الهي در بيستودوّم بهمن، اين ملّت سالگرد چهلم انقلاب اسلامي را با شکوه بسيار بهتر از سالهاي قبل برپا خواهد کرد.  ملّت بيدار است. مسئولين هم مشغولند؛ کار ميکنند، تلاش ميکنند؛ البتّه بيشتر بايد تلاش کنند. من هم به ملّت عزيزمان عرض ميکنم اين بيداري را حفظ کنيد؛ اينکه اينها گفتند در سال 97 ما چنين ميکنيم، چنان ميکنيم، و نقشههايي را براي جمهوري اسلامي ابراز کردند -يعني در واقع نقشهشان لو رفت- اين ممکن است فريب باشد؛ ممکن است جنجال را براي سال 97 بکنند، نقشه را براي سال 98 بکشند؛ مِنباب مثال. همه بايد حواسشان جمع باشد؛ به همهي ملّت عرض ميکنم. آمريکا دشمن خبيثي است، دشمن حيلهگري است، دستش با صهيونيستها و مرتجعين منطقه در يک کاسه است و همهي آنها دشمن ايران اسلامي و دشمن ملّت ايرانند؛ ما بايد بيدار باشيم.»
 
5- نقش مردم و مسئولين در مهار فتنه اقتصادي
دفاع هوشمندانه از کارآمدي کليت نظام جمهوري اسلامي در عين مطالبه عدالت محور درباره مشکلات و ضعفها، ارائه راه حلهاي عملياتي و واقع بينانه از مشکلات و مسائل کشور براي نشان دادن عدم بن بست، راهکارهايي است که مردم و دوستداران انقلاب بايد بر آن اهتمام بورزند. مسئولين دلسوز هم بايد فعاليت خدمت محور، حضور در ميان مردم، اولويت دادن به حل مشکلات معيشتي، تکيه بر توان داخلي و دست کشيدن از دامان غرب را سرلوحه خود قرار دهند تا اين بار نيز فتنه دشمن ناکام بماند.
 
سوم؛ چکيده و خلاصه اي از دستاوردها و پيشرفت هاي 
چهل ساله انقلاب اسلامي  در 22 حوزه
 
1 - آزادي
 افزايش تعداد عناوين کتاب منتشر شده در سال، از 1500 عنوان سال 57 به 107 هزار عنوان در سال 96  نشان از اين است که جمهوري اسلامي حوزه فرهنگ ملي را بر مبناي سانسور، اداره نمي کند.1 
 سرانه فضاي عبادي اقليت هاي مذهبي در ايران دو برابر سرانه مسلمانان ايران است.2
 ايران دومين کشور جهان از نظر پذيرش پناهنده محسوب مي شود.3
 
2 - استقلال و اقتدار بين المللي
 
 الف) به روايت درباريان و آمريکاييها
  ملکه پهلوي در خاطرات خود مي نويسد: «يک روز محمد رضا که خيلي ناراحت بود به من گفت: مادر جان! مرده شور اين سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده کل قوا هستم ولي بدون اطلاع من هواپيماهاي ما را برده اند ويتنام؛ آمريکايي ها که از قديم در ايران نيروي نظامي داشتند هر وقت احتياج پيدا مي کردند از پايگاههاي ايران و امکانات ايران با صلاحديد خود استفاده مي کردند .... حالا بماند که چقدر سوخت مجاني مي زدند و اصلا کل بنزين هواپيماها و سوخت کشتي هايشان را از ايران مي بردند» (تاج الملوک پهلوي، خاطرات تاج الملوک، ص 387)
 
  اسدالله علم در يادداشتهايش مي نويسد: «شاه گفت با وجود اينکه سازنده کتبا تاييد کرده است که قيمت هر هوايما 6.5 ميليون دلار است چطور آن را به 18 ميليون دلار افزايش دهند .....در پاسخ گفتم همان کاري که در مورد ناوشکنهاي اسپروانس کردند: شش فروند اين کشتي ها 280 ميليون دلار برآورد شده بود اما ما مجبور شديم 600 يليون دلار بپردازيم گفتم: به نظر مي رسد که پنتاگون در بالاکشيدن مابقي ناچيز درآمد نفتي ما وقت را تلف نمي کند» اسدالله علم، گفتگوهاي من با شاه، ج 2، ص 811
 
  ژنرال ويليامسون رئيس هيئت مستشاران نظامي آمريکا در ايران در پايان ماموريت دو ساله خود مي گويد:«اين دو سال (1971 تا 1973) به نظرم دويست سال طول کشيد که در اين مدت در مورد 700 قرارداد به ارزش تقريبي 4 ميليارد دلار مذاکره کردم .. ايران مرکز معامله خوبي بود اين کشور بوفه بازرگانان نام گرفته بود. اين بوفه بسيار بسيار خوب بود و منافع تجاري در آن فوق العاده بود» جيمز بيل، ترجمه فرونده برليان، تهران، نشر فاخته، 1371، ص327؛ همچنين مايکل لدين نيز مي نويسد: «در برابر هر يک دلاري که ايالات متحده براي خريد نفت ايران خرج مي کرد ايرانيها دو دلار براي خريد تجهيزات نظامي و ساير کالاها به ايالات متحده برمي گرداندند.» مايکل لدين و ويليام لوئيس، کارتر و سقوط شاه: روايت دست اول، ترجمه ناصر ايراني، تهران، اميرکبير، سوم، 1363، ص30
 
ب) گزارش نهادهاي بين المللي
  بنا بر گزارش پايگاه اينترنتي آمريکن اينترست در مورد 8 قدرت برتر دنيا در سال 2017، جمهوري اسلامي ايران هفتمين قدرت برتر دنياست.4
  مطابق آمار سازمانهاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران توانست وابستگي اقتصاد خود به نفت را به طور چشمگيري کاهش دهد؛ به نحوي که سهم 93 درصدي فروش نفت خام از صادرات کشور در سال 55،به حدود 63 درصد در سال 1395 رسيده است. 5
 
3 - مردم سالاري و مشارکت عمومي
 علم در خاطراتش مي نويسد: «عرض کردم: مردم بايد به حساب و به بازي گرفته شوند و براي آنها سرگرمي و وسيله بازي درست کرد. نميدانم چطور شد که به عرضِ من، طورِ ديگر توجّه کردند. فرمودند: تربيتِ بدني، وسائل ندارد؛ نه زمينِ بازي داريم، نه بودجه کافي هست، نه مربّي داريم. من عرض کردم: منظورم اين نبود، منظورم اين است که مردم بايد در سياست، بازي کنند و خود را در آن، شريک بدانند. يکدفعه به عرضِ من توجّه کردند. عرض کردم: چه دليل دارد که دولت برسرکار باشد، همه عواملِ انتخاباتي را در دست بگيرد و مثلاً در انتخاباتِ شهرداري و انجمنهاي ولايتيوايالتي، مداخله بکند؟! بگذاريد مردم حس بکنند که انتخابات، آزاد است. انجمنهاي شهر و ايالتيوولايتي، چه تأثيري در سياستِ کشور دارد که دولت ميخواهد در دست داشته باشد؟! بگذاريد آزادانه، سروکله هم بزنند و اگر انتخاباتِ مجلس، حالاها بايد يکحدودي داشته باشد، چرا بايد در انتخاباتِ شهرداري چنين باشد؟! چرا بايد مردم در مسائلِ زندگانيِ روزمرهشان حرف نزنند؟! اينکه بهجايي صدمه نميزند. فرمودند: چطور صدمه نميزند؟! مثلاً مزخرفاتِ عجيبي در موردِ گراني ميگويند، که اينطور نيست. عرض کردم: اولاً متأسّفانه اينطور است، ثانياً بر فرض، چرتوپرتي ميگويند، چه ضرري دارد يک دريچه اطميناني باز ميشود. فرمودند: به همين مناسبت هم، من گفتهام حزبِ اقليّت باشد. عرض کردم: فرمودهايد، ولي شيرِ بييال و دُم و اِشکم است. اقليّتي که نتواند حرف بزند چه معني دارد؟! فرمودند: آخر اينهمه کارهاي بزرگ را مردم چطور توجّه ندارند؟! عرض کردم: تبليغات هم غلط است، يکمقداري را درست نميگويند، يکمقداري را هم که ميگويند، آنقدر مبالغه ميکنند و آنقدر تملّق نسبت به اعليحضرتِ همايوني ميگويند که مردم را بيزار ميکنند.»(اسدالله عَلَم؛ يادداشتها؛ ج 2، ص 228229).
 
  «مردم در انتخابات، يا شرکت نميکردند، يا تعدادِ شرکتکنندگان، فوقالعاده ناچيز بود. اگرچه انتخابات برگزار ميشد، اما کساني به مجلس ميرفتند که از سوي نخستوزير، بهاطلاعِ محمدرضا ميرسيد و محمدرضا، اساميِ عدّهاي را تأييد ميکرد. اين اسامي را ساواک تهيه ميکرد. تلاشِ ساواک بر اين بود که در شهرها و شهرستانها بگردد و افرادي را پيدا کند که ضمنِ وفاداري به نظامِ حکومتي، پسنديدگيِ محلّي هم داشته باشند.»(فريده ديبا؛ دخترم فرح؛ ترجمه الهه رييس فيروز، ص 137).
 
4-  شاخص توسعه انساني
گزارش نهادهاي بين المللي:

 
  ايران طي 4 دهه گذشته بعد از چين، رتبه دوم بالاترين رشد را در شاخص توسعه انساني در بين کل کشورهاي جهان داشته است؛ بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل سال 2018، رتبه جهاني جمهوري اسلامي ايران هم در اين 4 دهه، بيش از 60 رده صعود داشته و از جايگاه 120 در سال 1980، به جايگاه 60 در سال 2017 ارتقاء يافته است.6
 
5-  عدالت 
الف) گزارش نهادهاي داخلي:
 در دوران رژيم گذشته به دليل در دسترس نبودن امکانات تعليم و تربيت،  فرصت تحصيل براي همگان فراهم نبود و بيش از 40 درصد کودکان واجب التعليم به مدرسه راه نمييافتند ولي در حال حاضر به دليل گسترش امکانات در اقصي نقاط کشور، تقريبا 100 درصد کودکان واجب التعليم (بيش از 98 درصد) به مدرسه مي روند و فرصت تحصيل براي همه فراهم است.7 
 
  توجه به مناطق محروم در امر آموزش به گونه اي است که تا سال 1395، با وجود اينکه تعداد دانش آموزان مناطق روستايي، حدود 16 درصد کل دانش آموزان بوده اند، اما بيش از 40 درصد مدارس و 20 درصد معلمان در اين مناطق مستقر هستند.8 
 
  مطابق گزارش وزارت نيرو آمار تعداد روستاهاي برق دار پيش از انقلاب، 4 درصد کل تعداد روستاهاي آن زمان بوده و اکنون تقريبا 100 درصد روستاهاي بالاي 10 خانوار هم داراي برق هستند.9
 
 درابتداي پيروزي انقلاب اسلامي فقط 312 روستا تحت پوشش شبکه مخابراتي بودند ولي تا سال 94 بيش از 90 درصد روستاهاي کشور تحت پوشش شبکه مخابراتي قراردارند.10 
 
 در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي پوشش برنامه هاي صداوسيما حداکثر 30 درصد و منحصر به نقاط شهري بود ولي درحال حاضر تمام شهرها و بيش از 98 درصد روستاها تحت پوشش کامل برنامه هاي صدا و سيما قرار دارند.11
 
 100 درصد شهرنشينان و بيش از 90 درصد روستائيان به شبکه هاي راديو و تلويزيوني ديجيتال دسترسي دارند.12 
 
  قبل از انقلاب کمتر از 3 درصد مراکز آموزش عالي کشور در استان هاي قوميتي قرار داشتند اما اکنون اين عدد به بيش از 31 درصد رسيده است.13 
 
ب) گزارش نهادهاي بين المللي:
  طبق گزارش بانک جهاني درحاليکه قبل از انقلاب فقط 16 درصد جمعيت روستايي برق دار بود ولي امروز در سايه تدابير عدالت محور نظام جمهوري اسلامي 100 درصد روستاهاي بالاي 10 خانوار از نعمت برق بهره مند هستند.14
 
  ضريب جيني از حدود 0./45 تا 50/0 در سالهاي پاياني حکومت پهلوي، به کمتر از 39/. در سال 96 رسيده است.15  
 
  اين در حالي است که ميانگين ضريب جيني در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه يافته دنيا و ضريب جيني در کشورهايي مانند آمريکا، آلمان، فرانسه، دانمارک و کانادا بنا بر گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2013 و گزارشهاي بانک جهاني در سال 2016، طي سه چهار دهه گذشته همواره روند افزايشي داشته است.16
 
  برابر آمارجهاني در سال 1357، 46 درصد مردم ايران زير خط فقر بودند. 17 اين در حالي است که در سال 2014 اين آمار به 10 درصد رسيده است. 18 
 
همين آمار در سال 2014 براي آمريکا 14 درصد، انگلستان 17 درصد، فرانسه 14 درصد، آلمان نزديک به 15 درصد و ترکيه 21 درصد بوده است. 
 
  بنا بر گزارش موسسه پاسيفيک در سال 1974 (1354) 76 درصد جمعيت شهري و 30 درصد جمعيت روستايي ايران از آب شرب سالم و بهداشتي برخوردار بودند ولي در سال 2015 طبق گزارش بانک جهاني 97 درصد مردم شهرها و 90 درصد مردم روستاهاي کشور ازاين نعمت بهره مند هستند.19
 
6 - تعليم و تربيت
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي:
  انقلاب اسلامي، کشورِ با اکثريت بي سواد (53 درصد بي سواد در سال 55) را به رتبه 16 علمي جهان رساند. 20
 
  پيش از انقلاب دو سوم زنان بالاي 15 سال کشور حتي توانايي نوشتن اسم خودشان را نداشتند؛ امروز بيش از 85 درصد زنان کشور باسواد هستند. 21
 
ب) گزارش نهادهاي بين المللي:
  طبق گزارش بانک جهاني نرخ تحصيلات متوسطه در ايران نسبت به قبل از انقلاب اسلامي، تقريبا دو برابر شده است. 22
 
7-  علم، فناوري، نخبگان و آموزش عالي
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي
  10 برابر شدن تعداد دانشگاه ها به طوريکه از 232 دانشگاه به 2468 دانشگاه رسيده است. 23
 
 نرخ پوشش تحصيلي آموزش عالي 24 برابر شده و از  175.675 نفر در سال 1357به بيش از 4.800.000 دانشجو افزايش يافته است. 24و 25
 
  12 برابر شدن اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از  7231 نفر در سال 1357 به حدود 80 هزار نفر.26 
 
  رشد 17 برابري تعداد زنان هيات علمي در دانشگاه ها نسبت به قبل از انقلاب اسلامي، به طوريکه در سال 57، 1.4 درصد و در سال 96،  24 درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها زنان بوده اند. 27
 
  يکي از بسترهاي نوين ايجاد شده در دانشگاه ها پس از انقلاب اسلامي پارک هاي علم و فناوري بوده و هم اکنون تعداد اين پارک ها به تعداد 44 پارک علم و فناوري رسيده است. 28 
 
  ايران تا پيش از انقلاب  در هيچ المپياد علمي شرکت نکرده است و بعد از انقلاب نيز از سال 1366(1987) با ورود ايران به المپيادهاي علمي تا سال 1396(2017)  669 مدال کسب شده که با اين تعداد مدال، ايران جزء ده کشور اول دنيا در المپيادهاي علمي محسوب مي شود. 29
 
ب) گزارش نهادهاي بين المللي:
  بر اساس آخرين گزارش موسسه لايدن، 23 دانشگاه ايران در زمره 1 درصد دانشگاههاي برتر جهان هستند. 30
 
  قبل از انقلاب 40 درصد دانشجويان ايراني در خارج از کشور تحصيل مي‎کردند اما در سال 97 فقط 1 درصد آنان براي تحصيل به خارج از کشور مي‎روند، بنابراين ميزان مهاجرت تحصيلي منفي شده است.(31) ايران طبق گزارش مشترک سازمان ملل و  OECD، از نظر شاخص نسبت تعداد مهاجران تحصيلکرده به کل تحصيل کردگان داخل کشور ، در گروه کمتر از  2 درصد قرار دارد.32
 
  از 40 سال گذشته در سراسر جهان تعداد دانشجوياني که براي ادامه تحصيل مهاجرت مي کنند 6 برابر شده است (33)  اما تعداد دانشجويان مهاجر ايراني نصف شده است. 34
 
  براساس گزارش بنياد ملي علوم آمريکا NSF نرخ ماندگاري پس از تحصيل دانشجويان ايراني مهاجرت کرده به اروپا در سال هاي 2010 تا 2012 به طور ميانگين 15 درصد است که کمتر از ميانگين نرخ ماندگاري تحصيلکردگان ساير کشورهاي در حال توسعه در اروپا و آمريکاست. 35
 
  پيش از انقلاب، ايران هيچ دانشمند برتر جهاني نداشته است اما در 1395(2016) طبق اعلام پايگاه معتبر بين‎المللي وب آو ساينس، ايران داراي 208 دانشمند برتر است که در ميان يک درصد دانشمندان برتر دنيا قرار دارند. اين رتبه بندي براساس تعداد مستندات علمي در پژوهش هاي محققان دنيا در 10 سال اخير در 22 رشته موضوعي انجام مي شود. (36) اين در حالي است که اساتيد حوزه و علوم اسلامي درميان اين دانشمندان به حساب نمي آيند.
 
  رشد 129 برابري تعداد مدارک نمايه شده از ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي براساس پايگاه استنادي اسکوپوس نشان مي دهد تعداد مدارک نمايه شده، 3071 مدرک قبل از انقلاب و 397212 مدرک بعد از انقلاب اسلامي است. 37
 
  کسب رتبه اول منطقه و شانزدهم جهان توسط ايران در سال 2018 که اين رشد عمدتا در دو دهه اخير رخ داده است. در نظام رتبه بندي سايماگو براساس پايگاه استنادي اسکوپوس، ايران در سال 1996 در 52 جهاني و رتبه 5 منطقه قرار داشته است.38
 
  درصد سهم ايران در توليد مقالات علمي دنيا نسبت به قبل از انقلاب اسلامي 656 برابر شده است. اين سهم قبل از انقلاب اسلامي 3هزارم درصد بوده است که در 2017 مطابق نظر ISI به 95/1 درصد و مطابق نظر اسکوپوس به 97/1 رسيده است.39 
  تعداد مقالات چاپ شده ايران از ابتداي انقلاب تا سال 2016 برحسب گزارش ISI 68 برابرو برحسب گزارش اسکوپوس 75 برابر شده است. 40
 
  ايران به رتبه اول علمي بين کليه کشورهاي اسلامي برحسب تعداد مقالات دست يافته است.41
 
  ارتقاي 17 پله اي رتبه کيفيت توليدات مقالات علمي داغ و پراستناد کشور که از سال 2011 از رتبه 39 به رتبه 21 تا سال 2016 رسيده است که   نشانگر کاربردي و اثربخش بودن مقالات است.42
 
  سريعترين نرخ رشد علمي جهان مربوط به ايران است که 11 برابرِ نرخ رشد ميانگين جهاني است. 43
 
  رتبه ايران از نظر تعداد دانشگاههاي برتر در نظام رتبه بندي موسسه تايمز در دنيا از رتبه 32 در سال 2012 به رتبه 17 در سال 2017 ارتقا يافته است. 44
 
  تعداد دانشگاههاي برتر ايران در دنيا براساس نظام رتبه بندي تايمز از صفر دانشگاه در قبل انقلاب به 18دانشگاه در سال 2018رشد داشته است.45 
 
  ايران از نظر توليدات زيست فناوري در رتبه 13 جهان و اول منطقه در سال 2017، قرار دارد. 46
 
  ايران در جمع 11 کشور داراي فناوري پرتاب ماهواره قرار دارد.47  
 
  طبق گزارش سال 2017 پايگاه استنادي اسکوپوس، با توجه به در نظر گرفتن همه شاخصها ايران در رتبه 16 علوم نانو در دنيا قرار دارد. 48
 
  طبق رتبه بندي مرکز آزمايشهاي باليني ايالات متحده آمريکا در سال 2016 ايران داراي رتبه دوم جهان در حوزه سلولهاي بنيادي است. 49
 
  ارتقاء رتبه علمي ايران در علوم هوا و فضا از 45 در سال 1996 به رتبه 11 جهان در سال 2017
 
  ارتقاء رتبه علمي ايران در علوم بيوشيمي از 52 در سال 1996 به رتبه 17 جهان در سال 2017
 
  ارتقاء رتبه علمي ايران در علوم فيزيک از 56 در سال 1996 به رتبه 13 جهان در سال 2017
 
  ارتقاء رتبه علمي ايران در علوم رياضي از 47 در سال 1996 به رتبه 13 جهان در سال 2017
 
  ارتقاء رتبه علمي ايران در علوم داروسازي از 49 در سال 1996 به رتبه 11 جهان در سال 2017
 
  ارتقاء رتبه ايران در ثبت اختراع از 38 در سال 1970 به رتبه 7 جهان در سال 2016.
 
8 - زنان
  تعداد دانش آموختگان دانشگاهي زن از 6 درصد در سال 1355 به 45 درصد رسيده است.50 
 
 ورزش بانوان، از 7 رشته در سال 57 به 143 رشته توسعه يافت.51 
 
  رشد نجومي تعداد مربيان ورزشي زن از 9 نفر به 35 هزار نفر نماد توسعه حقيقي نظام اسلامي به ورزش زنان است.52  
 
  تعداد داوران ورزش زن با افزايش 2 هزار برابري از 8 نفر به 16 هزار نفر رسيده است. 53 
 
  تعداد ورزشگاههاي اختصاصي بانوان پس از انقلاب 100 برابر گذشته شده است. 54
 
 کل مدالهاي جهاني ورزشي بانوان در 57 سال حکومت پهلوي، 5 مورد بوده است. در 40 سال پس از انقلاب اسلامي با رعايت حدود شرعي، 160 مورد بوده است. 55
 
  تعداد نويسندگان زن از کمتر از 50 نفر در سال 57 به 8 هزار نفر رسيده است. 56
 
  پيش از انقلاب اسلامي هيچ ناشر زن نداشتيم امروز 712 ناشر زنداريم.57 
 
9 - کتاب
  پس از انقلاب شمارگان سالانه چاپ کتاب، 136 برابر شده (از يک ميليون نسخه در سال 57 به 136 ميليون در سال 95) رسيده است.58 
 
  تعداد عنوان کتاب ثبت شده در کتابخانه ملي از سال 1316 تا 1357 در کل 11 هزار عنوان با ميانگين سالانه 275 عنوان کتاب است. (59)و تعداد عنوان کتاب چاپ شده از سال 1358 تا سال 1396 با ميانگين سالانه 32.049 عنوان کتاب و در کل 1.230.000 عنوان کتاب است. 60
 
  براساس خوشبينانه ترين آمارهاي ارائه شده رژيم ستم شاهي، تعداد عنوان کتاب چاپ شده در آخرين سال حکومت طاغوت (1357)، 1500 عنوان بوده است. 61 و به استناد گزارش خانه کتاب، تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال 1396 مقارن با چهل سالگي انقلاب اسلامي به مرز يکصدهزار عنوان رسيد. يعني ظرف يکسال نزديک به 10 برابر 40 سال سلطنت پهلوي در کشور کتاب منتشر شده است. 62
 
10-  تئاتر
  تعداد سالن هاي نمايشي با رشد 13 برابري از 80 سالن در سال 57 به 1050 سالن در سال 97 رسيده است.63 
 
  افزايش يکصد و چهل برابري توليدات تئاتري از 50 عنوان نمايش در سال در رژيم ستم شاهي به 6930 عنوان نمايش در سال 96، نماد پرکاري، شادابي و حضور آزادانه سلايق متنوع در عرصه تئاتر کشور است. 64
 
  غير از هزاران هنرمند ثبت نشده تئاتري با رشد 10برابري پس از انقلاب تعداد 20000 هنرمند حرفه اي تئاتر در سرتاسر کشور فعاليت دارند.65 
 
  تعداد انگشت شمار گروههاي تئاتر حرفه اي شهرستاني پيش از انقلاب، به 800 گروه حرفه اي ثبت شده بعد از انقلاب رسيده است.66 
 
  وجود بيش از 1250 گروه تئاتري در مساجد نشان از حمايت انقلاب اسلامي از گسترش تئاتر و رويش هاي جوانانه در اين هنر دارد. 67
 
  رضا خان رايج ترين و مردمي ترين گونه نمايشي کشور يعني تعزيه را به کلي ممنوع کرد.68 
 
  تکيه دولت که نماد و محل برگزاري نمايشهاي آييني، سنتي و مذهبي بود به دست رضاخان تخريب شد.69 
 
  بعد از انقلاب تعزيه، به عنوان هنر ملي ايرانيان در فهرست آثار معنوي  يونسکو به ثبت رسيد .70 
 
11-  هنرهاي تجسمي
  بيش از 37 برابر شدن مراکز آموزش عالي هنر بعد از انقلاب که از10مرکز به 376 مرکز دانشگاهي افزايش يافته است.71
 
  افزايش 17 برابري تعداد نگارخانه هاي تجسمي کشورکه از30 نگارخانه به 500 نگارخانه بعد از انقلاب افزايش يافته است.72 
 
  افزايش بيش از صدبرابري آموزشگاه هاي خوشنويسي کشور.73 
 
 معدل سالانه چاپ کتاب از 1316 الي 1357 در تمامي رشته هاي علمي، فرهنگي و هنري و ... فقط 275 عنوان بوده است. حال آنکه معدل چاپ کتاب فقط در موضوع هنرهاي تجسمي طي سالهاي 1370 الي 1396 به 287 عنوان ميرسد.74
 
12 - موسيقي
  انقلاب اسلامي، موسيقي نواحي و مقامي ايران، که پايه و مادر موسيقي ملي است را احياء کرد.75 
 
  انقلاب اسلامي، هنر موسيقي را از ابتذال نجات داد.76  
 
  انقلاب اسلامي، موسيقي در خدمت شهوت و دربار پهلوي را به موسيقي حماسي و مجاهد پرور تبدل کرد.
 
13-  فيلم و سينما
  انقلاب اسلامي، سينماي مطرود مردم و ورشکسته قبل از انقلاب را نجات داد و به آن رونق بخشيد.
 
  تعداد سريال هاي ساخته شده قبل از انقلاب، از 62 عنوان(77)  به 1150 عنوان به رشد 18 برابري در پس از انقلاب  رسيد.78
 
  ظهور کارگردانان سينمايي زن، پديده ي پس از انقلاب اسلامي است. قبل از انقلاب کارگردان زنيوجود نداشت درحاليکه اين تعداد پس از انقلاب به 25 نفر رسيد. 79
 
  پربيننده ترين فيلم تاريخ سينماي ايران مربوط به فيلم عقابها در سينماي پس از انقلاب با هشت ميليون و 600 هزار نفر در ژانر دفاع مقدس است.
 
  تعداد فيلمهاي مستند ساخته شده در قبل از انقلاب 203 عنوان بوده است. بعد از انقلاب حداقل به بيش از 7000 فيلم مستند توليدشده است. در حوزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس اعم از کوتاه نيمه بلند و بلند با حدود تقريبي 1000 توليد شده است. 80
 
14 - احسان و نيکوکاري
  فوران نيکوکاري در جامعه مولود انقلاب اسلامي است. در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تعداد موسسات خيريه بسيار اندک بود، ولي در حال حاضر بيش از 150 هزار خيريه وجود دارد که در زمينه هاي مختلف فعال هستند که 14 شبکه کشوري و ملي آنها را مديريت مي کنند.81 
 
  به برکت انقلاب اسلامي هيچ کودک يتيم و بدسرپرستي بدون حامي نيست. در حال حاضر تعداد 180000 نفر از ايتام و 150000 نفر از کودکان بدسرپرست تحت حمايت نهادهاي حمايتي و موسسات خيريه بوده و 10000 کودک بي سرپرست در 634 مرکز بهزيستي نگهداري مي شود و نگهداري 15000 کودک بي سرپرست نيز به خانواده ها سپرده شده است.82 
 
15 - رفاه و ارتقاء سطح زندگي
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي:
  100درصد مردم شهرنشين و91 درصد روستانشينان با 500 برابر شدن جاده هاي روستايي به راه هاي ارتباطي امن جادهاي و آسفالته دسترسي دارند.83 
 
  98 درصد  نقاط قابل تردد کشور به شبکه مخابراتي متصل است. 84
 
  با رُشد20 برابري محصولات باغي نسبت به قبل از انقلاب انواع ميوه ها به وفور در دسترس مردم است.85
 
  پس ازانقلاب 100 درصد مردم در تمام مناطق به شبکه بهداشت و درمان دسترسي دارند. 86
 
  با ساخت بيش از 18000 خانه بهداشت روستايي، 2600 مرکز بهداشتي درماني روستايي، 2700 مرکز بهداشتي درماني شهري، مركز بهداشت شهرستان و تأسيس بيش از 50 دانشگاه علوم پزشكي و 170 دانشكده در رشته هاي مختلف علوم پزشكي؛ 100 درصد جمعيت شهري و روستايي کشور به مراقبت هاي بهداشتي و درماني دست يافته اند. (رتبه اول ايران در منطقه) 87 و 88
  
  با افزايش ميزان توليد داروهاي ساخت داخل به 97 درصد، مردم در مراجعه به داروخانه ها براي داروهاي مورد نياز خود ديگر نگران نبودن دارو نيستند. 89
 
ب)گزارش نهادهاي بين المللي:
 
  به لحاظ قيمت آب، ايران در رتبه هفتم ارزانترين آب آشاميدني در دنيا قرار دارد. 90
 
  به لحاظ قيمت، ايران در رتبه سوم ارزانترين برق در دنيا قرار دارد.91 
 
 طبق آمار نهادهاي بين المللي در حالي که در سال 1990 (حدود 1370)، حدود 10 سال پس از انقلاب و پشت سر گذاشتن جنگ تحميلي، به 90 درصد روستاهاي کشور، برق رساني انجام شده بود، در سال 1977 (1356) تنها 16 درصد جمعيت روستايي کشور (4 درصد روستاها) داراي برق بودند. 92
 
  مطابق آمار بانک جهاني تا سال 2016 شاخص توليد مواد غذايي در ايران 4 برابر، شاخص توليد محصولات زراعي، 4 برابر و شاخص توليد دام 3 برابر شده است.(93)  همچنين مطابق آمار سازمان جهاني غذا و کشاورزي تا سال 2014، ميزان توليد گوشت مرغ در ايران بر حسب تن، 10 برابر شده است. 94 
 
  سرانه تامين گوشت به ازاي هر نفر، يک و نيم برابر (95) و سرانه مصرف ماهي و غذاهاي دريايي 6 برابر شده است.96 
 
 براساس گزارش بانک جهاني در سال 2016 و گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2017 در اوج تحريم ها، ايرانيان از نظر برابري قدرت خريد، رتبه 18جهان را کسب کرده اند.97 
 
  پس از انقلاب، نگراني مادران از بارداري، زايمان، مرگ و مير زودرس نوزادان و اطفال خود برطرف شده است چرا که نرخ مرگ و مير اطفال زير 5 سال از 124 مورد در 1000 تولد زنده در سال 1357 با کاهش چشمگير به 15 مورد در سال 1396 رسيده است. 98
 
  سن اميد به زندگي در چهاردهه گذشته از رتبه 142 در سال آخر دوره پهلوي به رتبه 61 در سال 2017 در بين کشورهاي دنيا صعود کرده که نشانه ارتقاء سطح زندگي مردم نيز است. گزارشهاي بين المللي نشان ميدهد در سرعت رُشد سن اميد به زندگي ايران رتبه 7 جهان را دارد. مطابق گزارش بانک جهاني در سال 1357 سن اميد به زندگي 55 سال بوده است و در سال 96، به 76.2 افزايش يافته است. اين بدان معناست که در ارتقاء سطح سلامت ايران در چهل سال گذشته، 81 کشور را پشت سر گذاشته است. 99
 
  طبق گزارش موسسه جهاني آمار و ارزيابي سلامت، شاخص کيفيت دسترسي به بهداشت و درمان از عدد 49.3 در سال 1990 به عدد 71.8 در سال 2016 رسيده است.100 
 
  مطابق گزارش موسسه جهاني آمار و ارزيابي سلامت، نرخ مرگ و مير ناشي از سوءتغذيه (فقدان پروتئين) در ايران از ده سال گذشته تا کنون از کشورهايي مانند آمريکا ترکيه پايين تر بوده است. 101
 
  سرانه کالري و پروتئين عرضه شده روزانه در ايران در تمامي سالهاي پس از انقلاب از ميانگين جهاني آن بالاتر بوده است.102 
 
 مطابق آمار بين المللي پايگاه WorldData.info تعداد عمليات تروريستي صورت گرفته در کشورها نشان مي دهد، اين امار در ايران از کشورهايي ماند آمريکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ترکيه و عربستان، کمتر است. 103
 
 درحاليکه آمار خودکشي در کشورهاي غربي مانند آمريکا به طور فزايندهاي بالا مي رود، کشور ايران جزو 19 کشور داراي کمترين خودکشي در جهان است.(رتبه164 از 183) 104و105 
 
16 - ورزش
 افزايش نجومي و بيش از 80 برابري سرانه اماکن ورزشي سرپوشيده و روباز استاندارد. به استناد قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور سرانه اماکن ورزشي از حدود سرانه 3 سانتيمتر مربع به ازاي هر نفر در سال 1357 (براي جمعيت 35 ميليون)، به سرانه حدود 1 متر مربع به ازاي هر نفر (براي جمعيت 80 ميليون نفري) در چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي بالغ گرديده است. (محاسبه افزايش سرانه با لحاظ افزايش جمعيت و متراژ احداث شده است). 106
 
17 - اقتصاد
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي:
  قبل از انقلاب فقط 5 درصد نيازهاي بخش دفاعي ايران توليد داخلي بوده و در حال حاضر 90 درصد آن توليد داخلي است و مازاد بر اين معادل حدود 5 ميليارد دلار در سال هم توان صادرات دارد که ميتواند الگوي مناسبي براي همه بخش هاي اقتصادي کشور باشد.107 
 
گزارش نهادهاي بين المللي:
 ايران بدون پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) در ابتداي سال 2018 ميلادي رتبه هجدهم را در اقتصاد جهاني دارا بوده و در رتبه هاي بالاتر از کشورهاي استراليا، هلند، سوئد، سوييس، سنگاپور، اتريش، نروژ و دانمارک قرار داشته است. اين در حالي است که جايگاه ايران بر اساس اين شاخص در سال 1357 جايگاه 26 جهاني بوده است .108 
 
  سرانه درآمد مردم ايران بر اساس برابري قدرت خريد نسبت به قبل از انقلاب از 3600 دلار به 20.000 دلار با وجود بيش از 2 برابر شدن جمعيت، چهار برابر شده است. يعني قدرت خريد نسبي مردم ايران با ارتقاي پنج برابري نسبت به قبل از انقلاب به رتبه هجدهم جهاني رسيده است.109 
 
  رشد صد برابري صادرات غيرنفتي ايران از 540 ميليون دلار در سال 1356 به 55 ميليارد دلار در سال 1396 افزايش يافته که شامل 60000 قلم کالا بوده و از نظر وزني 2 ميليون تن در سال است.110 
 
  جايگاه اقتصادي ايران با توجه به انتخاب گزينه مقاومت در برابر نظام سرمايه داري جهاني، از جايگاه کشورهاي هم ترازي که گزينه سازش و اتّحاد راهبردي با آمريکا را انتخاب کرده اند؛ نظير مصر، مکزيک به مراتب بالاتر است. 111
 
  اندازه بازتوزيع و سرانه سلامت در کشور از 80 دلار به 400 دلار رسيده و 5 برابر پيش از انقلاب شده است. 112
 
 پيش از انقلاب اسلامي کل توليدات کشاورزي ما 18.5 ميليون تن بوده است و مابقي را وارد ميکرده ايم. در حال حاضر 120 ميليون تن است. يعني بهره برداري از سطح نسبت به قبل از انقلاب 6.4 برابر شده است. 113
 
18-  زيرساختهاي عمراني
  شبکه عظيم بزرگراهي در کشور با افزايش 95 برابري از 174 کيلومتر در سال 57 به طول بيش از 16000 کيلومتر  که رسيده تمام مناطق کشور بخصوص کلانشهرها را به هم متصل نموده است.114
 
  اين بدان معناست که در طول 40 سال بعد از انقلاب در هر سال 5/2 برابر کل بزرگراه هايي که قبل از انقلاب ساخته شده بود، احداث شده است.
 
  افزايش 6 برابري کل راه هاي کشور و رسيدن آن از 46 هزار کيلومتر (115)  در سال 1357 به 280 هزار کيلومتر     در سال هاي اخير که تمام 1245 شهر و 61 هزار روستا را به هم مرتبط کرده است.116و117
 
  افزايش 10 برابري طول آزادراههاي کشور (اتوبان) از 224 کيلومتر در سال 57 به 2401 کيلومتر در سال95 .  118
 
  افزايش طول تونل هاي جاده اي ساخته شده به 177000 متر(119)  يعني بيش از 30 برابر و ساخت بيش از 365000 متر پل(120) در کنار بومي شدن فناوري ساخت آنها، از برکات جمهوري اسلامي ايران مي باشد. يعني در هر سال حدوداً برابر کل دوران گذشته تاريخ کشور تونل و پل احداث شده است.
 
 افزايش3 برابري طول خطوط ريلي کشور در بازه زماني 40 ساله نسبت به ميزان خطوط 62 ساله قبل انقلاب (در واقع تقريبا در دو سوم بازه زماني مربوط به قبل انقلاب، توسعه خطوط ريلي با پيشرفت 3  برابري مواجه بوده است و از 4567 کيلومتر به 13437 کيلومتر رسيده است). 121
 
  رتبه 2 جهان از نظر سرعت ساخت، رتبه 9 جهان از نظر تعداد خطوط، رتبه 15 جهان از نظر جابجايي مسافر  در حالي براي مترو ايران در جهان به ثبت رسيده است که بسياري از کشورها از بيش از 50 سال پيش از ايران اقدام به ساخت مترو کرده اند و ساخت مترو در ايران بعد از انقلاب اسلامي و با 50 سال تأخير نسبت به ديگران آغاز شده است.122
 
  ساخت کشتي، توليد انواع قايق و موتور دريايي براي اولين بار در تاريخ کشور در سال هاي بعد از انقلاب رخ داده است. 123 
 
 ايران از يک کشور 100 درصد واردکننده هواپيما، حتي هواپيماهاي سمپاشي به سازنده انواع هواپيماهاي کوچک و متوسط تبديل شده است. 124و125 
 
  از ابتداي انقلاب تاکنون به طور متوسط هر روز براي 4 روستا برق رساني شده است به طوريکه امروزه تعداد روستاهاي برقدار شده با 13.8 برابر افزايش از 4 هزار روستا (126) به 57 هزار روستا رسيده است.127 
 
 با تلاش جهادي صنعتگران گاز کشور، تعداد شهرهاي گازرساني شده از 5 شهر در سالهاي قبل از انقلاب به 1083 شهر در سال 1395 رشد 120 برابري داشته است؛ همچنين تعداد روستاهاي گازرساني شده از 1 روستا در سالهاي قبل انقلاب(128)  به حدود 26000 روستا در سال 1396 و افزايش 26هزار برابري رسيده است.129  
 
  با رشد 34 برابري سدهاي کشور بعد از انقلاب و رسيدن تعداد آنها از 19 سد  به حدود 647 سد  در سال1396، آبهاي هرز و بلااستفاده کشور در خدمت صنعت، کشاورزي و شرب مردم مديريت شده است. اين بدان معناست که هر سال حدوداً در حد کل سدهايي که در تاريخ پيش از انقلاب اسلامي ساخته شده بود، ساخته شده است.130و131
 
  افزايش بي سابقه شبکه آبياري و زهکشي کشور از 500 هزار کيلومتر به 2 ميليون و 300 هزار کيلومتر در سال 1395.  132
 اهتمام ويژه جمهوري اسلامي ايران در جهت فراهم کردن امکان تحصيل در استانهاي محروم؛ به طوري که تعداد مدارس استانهاي محروم بعد از انقلاب اسلامي 5 برابر شده است.133 
 
19 - کشاورزي
  بنابر آمار رسمي دولت، در سال 1356 فقط توان تامين مواد غذايي مردم را براي 33 روز در سال داشت و باقي مواد غذايي را از خارج وارد مي شد. امروزه به رغم رشد سريع جمعيت خودکفايي بيش از 90 درصدي در محصولات کشاورزي و نهاده هاي دامي وجود دارد. 134
 
  پيش از انقلاب اسلامي کل توليدات کشاورزي ما 18.5 ميليون تن بوده است و مابقي را وارد مي کرده ايم. در حال حاضر 120 ميليون تن است. يعني بهره برداري از سطح نسبت به قبل از انقلاب 6.4 برابر شده است. 135
 
20 - صنعت
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي:
  توليد سيمان در داخل کشور از هفت ميليون تن در سال 1357 به بيش از هفتاد و يک ميليون تن در سال 1392 رسيده است و اين يعني ظرفيت عملياتي ايران در توليد سيمان ظرف مدت 35 سال به بيش از ده برابر رسيده است . 136
 
گزارش نهادهاي بين المللي:
 افزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت (بخش هاي 10 الي 45 طبقه بندي ISIC) در توليد ناخالص داخلي به بالاي 40 درصد در سالهاي پس از انقلاب بيانگر جهش صنعتي ايران پس از انقلاب اسلامي با وجود موانع متعدد خارجي و داخلي است.137 
 پيش از پيروزي انقلاب توليد فولاد در ايران حداکثر به يک ميليون تن در سال رسيده بود، توليد اين محصول پس از انقلاب رشد جهشي داشته و به بيش از 21 ميليون تن در سال رسيده که با لحاظ ظرفيت مستمر توليد شاهد رشد 50 برابري بوده است.138 
 
 در توليد مس توليد کشور از صفر به 233 هزار تن در سال 2012 ميلادي رسيده که حائز رتبه سيزدهم جهان در اين سال نيز بوده است. 139
 
  جمهوري اسلامي ايران در سال 2017 در توليد فولاد خام رتبه 13 جهاني (140 و 141) و در توليد آلومينيوم رتبه 21 سال 2016 را احراز کرده است.142
 
 ايران در سال 2017 در توليد خودرو رتبه دوازدهم و در توليد وسايل نقليه موتوري در کل رتبه شانزدهم جهان را دارا بوده است.143
 
 رتبه ايران در توليد سيمان در سال 2017 هشتم و در سال 2014 رتبه چهارم جهاني بوده است.144 
 
21 - سلامت
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي:
 تا سال 1357 فقط 50 مورد پيوند کليه انجام شده بود درحاليکه درطول سالهاي پس از انقلاب 50000 مورد پيوند کليه در کشور انجام شده است و ايران کوتاه ترين فهرست انتظار پيوند کليه را در دنيا دارد.145 
 
  تعداد کل پزشکان قبل از انقلاب حدود 13 هزار نفربوده است که اکنون بالغ بر000/170 نفر مي باشد. 146
 
 آمار پزشکان متخصص و فوق تخصص در قبل از انقلاب حدود 5000 هزار نفر بوده است که اکنون به بيش از 40 هزار نفر رسيده است.147 
 
  شهرهاي داراي بيمارستان 37 درصد بوده که اکنون با وجود افزايش شهرها به ميزان 3  برابر 97 درصد شهرها بيمارستان دارند. تعداد تخت ها از 55 هزار به 148 هزار رسيده است.148 
 
ب) گزارش نهادهاي بين المللي:
  شاخص تعداد پزشک نسبت به هر 1000 نفر، در طول همه سالهاي دهه 50 شمسي، 0.3 بوده که اين شاخص پس از انقلاب افزايش داشته به گونه اي که در سال 2014 (1393)، با افزايش 5 برابري به 1.5 پزشک رسيده است. 149
 
  آمار مرگ و مير نوزادان زير يک ماه، قبل از انقلاب 40 در هزار تولد زنده بوده است واکنون به 9 در هزار در سال 1394رسيده است. 150
 
  آمار مرگ ومير کودکان زير يک سال قبل از انقلاب 111 در هزار تولد زنده بوده است و اکنون به 13 در هزارتولد زنده رسيده است .151 
 
 در ايران آنقدر مرگ و مير مادران بر اثر زايمان کاهش يافته است که اين اتفاق نادر يک پديده و زبانزد عام و خاص خواهدشد.آمار قبل از انقلاب 245 مورد در هر 100 هزار زايمان (در سال 1990، 123 مورد) و اکنون کمتر از19  مورد در 100 هزار زايمان مي باشد. 152
 
  آمار مرگ و مير کودکان زير 5 سال از 124 مورد در هر 1000 تولد زنده در سال 1357، اکنون به 14 در هزار رسيده است.153 
  توليد علم درحوزه هاي مختلف علوم پزشکي تا سال 2016 ميلادي به 76 برابر زمان طاغوت رسيده است(154) تعداد مدارک نمايه شده از ايران در طول 38 سال پس از انقلاب از 3071 مورد به 212/397مورد رسيده و رشدي  130 برابري داشته است. 155
 
22 اقتدار دفاعي
 
الف) گزارش نهادهاي داخلي
  در پرتو انقلاب اسلامي صنعت تسليحات ايران که جز ساخت چند نوع مهمات و مونتاژ يک مدل تفنگ قابليتي نداشت امروز انواع سلاحهاي سبک، خمپاره اندازها، توپ ها، موشک هاي ضدزره، موشک هاي کروز و بالستيک زمين به زمين، سامانه هاي پدافند هوايي، سامانه هاي موشکي ساحل به دريا و دريا به دريا شناورهاي فوق مدرن، قايق هاي تندرو فوق مدرن تا ناوهاي جنگي بزرگ، هواناوها و زيردريايي ها، انواع تانک و نفربر، وسايل مخابراتي و بي سيم و تجهيزات جنگ الکترونيک را از طراحي اوليه تا ساخت و تحويل و بهره برداري، در داخل ايران انجام مي دهند. 156
 
  پيچيده ترين و دقيق ترين سامانه هاي تسليحات يعني سامانه هاي پدافند هوايي شامل رادارهاي اخطار اوليه، رادارهاي تعقيب و هدايت، موشک ها، سامانه هاي فرماندهي و کنترل، سيکرها، توپ ها و .... در تمام سطوح بردهاي کوتاه، متوسط و بلند در داخل کشور ساخته ميشود. سامانه هايي که کوچکترين هواپيماهاي جنگي در فاصله 200 کيلومتري آشکار سازي ميکند و در برد سلاح، تحت تعقيب قرار مي دهد و جنگنده اي را که در محيط سه بعدي با سرعت مافوق صوت در حال جابجايي است منهدم ميکند. 157
 
 پس از انقلاب اسلامي کشورهاي سازنده تسليحات ابتدا فروش سلاح به ايران را تحريم کردند، شروع به ساخت سلاح کرديم، فروش قطعات و زير سامانه هايي را که در تسليحات استفاده مي شد به ايران تحريم کردند، زير سامانه ها را ساختيم از سال 80 وقتي فروش مواد اوليه پيشرفته اي که مي توانست کاربرد تسليحاتي داشته باشد را تحريم کردند عمق ساخت را به مواد اوليه رسانديم. 158
 
  تبديل کردن تحريم ها به فرصت موجب شد امروز پيشرفته ترين مواد و انواع کامپوزيت ها و سوپر آلياژها در داخل کشور توليد شود.159 
 
 دقيق ترين حسگرها و سامانه هاي ناوبري، سريعترين پردازش گرها و کامپيوترهاي پرواز موشک ها، پهپادها و جنگنده ها در درون ايران طراحي و ساخته ميشود.160 
 
ب) گزارش نهادهاي بين المللي:
  ايران اسلامي، بعد از آمريکا و انگلستان سومين کشوري است که به توانايي توليد پهپاد دست يافته است. 161
 
 علي رغم اينکه بودجه نظامي جمهوري اسلامي، حدود 6 ميليارد دلار است (تنها 3 درصد از توليد ناخالص ملّي) و از کشورهايي مانند عربستان، آلمان، ژاپن، کانادا، امارات و عمان به مراتب کمتر است، سيزدهمين قدرت نظامي دنيا شده است.162 
 
پي نوشت ها 
1.  موسسه خانه کتاب، چهل سال نشر کتاب در ايران پس از انقلاب اسلامي (13571396)، 1397، ص4؛ همچنين: مصاحبه با مسئول اسناد کتابخانه ملي، فروردين 97
2. ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، گزارش ميان دوره اي يوپي آر، 2015-2016، ص101
3. همان
4. https://www.theamericaninterest.com/2017/01/24/theeightgreatpowersof2017
5. https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/line/sitc/show/irn/all/all/1976...
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/line/sitc/show/irn/all/all/1976...
6. دفتر برنامه توسعه سازمان مل متحد (UNDP)؛ قابل دسترس در:
a. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistic...
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2011%20Global...
7.  گزارش آماري وزارت آوزش و پرورش، 1396؛ همچنين: ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، گزارش ميان دوره اي يوپي آر، 20152016، صص22
8. گزارش ميان دوره اي يوپي آر، ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، 20152016، ص 22
9. گزارش آمار برق روستايي در پايان سال 1395، وزارت نيرو، شرکت توانير، ص 1 و 2
10. سند توسعه روستايي، شوراي برنامه ريزي توسعه روستايي و عشايري، 1394، ص: 184
11. راوي صادق، گزارشي از دستاوردهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1393، ص 415
12 . همان، ص416
13. گزارش ميان دوره اي يوپي آر 20152016، ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، ص 104
14. http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208114778928...
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.RU.ZS?locations=IR1W
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=IR1W
15. GINI index (World Bank estimate), Index Mundi, Data source: World Bank, World Development Indicators   Last updated June 30, 2016 
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/compare?country=ir
http://stats.areppim.com/listes/list_gini_1960x2012.htm
16 . به عنوان نمونه:
i. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusi...
ii. Divided/HumanityDivided_FullReport.pdf
https://knoema.com/atlas/UnitedStatesofAmerica/topics/Poverty/IncomeIneq...
17. گزارش فايننشال تريبون به نقل از بانک جهاني؛ قابل دسترس در: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/807191474981484878/pdf/WPS7836...
همچنين: کاهش فقر در ايران به روايت بانک جهاني، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، به نقل از پژوهشي در دانشگاه ويرجينياي آمريکا، کد خبر: 82902639، تاريخ انتشار: 11/2/97، قابل دسترس در:
http://www.irna.ir/fa/News/82902639
18. https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Poverty/PovertyHeadcountRatio/Pover...
19 .  file:///C:/Users/naghi/Downloads/data_table_3_access_to_safe_drinking_water_by_country.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.RU.ZS?locations=IR
اين آمار در حالي است که طبق گزارش نهادهاي رسمي داخلي، در سال 57، حدود 4700 روستا از مجموع 90 هزار روستاي کشور در آن زمان (چيزي حدود 5 درصد)، از نعمت آب لوله کشي برخوردار بوده اند. 
20. پايگاه علمي Scopus بر اساس آمار سال2018
  http://isc.gov.ir/publication/IranPub.htm
21 . گزارش ميان دوره اي يوپي آر،2016، پيشين، ص 22؛ همچنين:
https://ourworldindata.org/grapher/shareofwomen15yearsandolderwithno education?year=1975
https://ourworldindata.org/grapher/shareofwomen15yearsandolderwithnoeduc...
22 . گزارش بانک جهاني؛ قابل دسترس در:
https://ourworldindata.org/grapher/grossenrollmentratioinsecondaryeducat...
23 . گزارش مقايسه اي وزارت علوم (57 -96)
 http://www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=202104
24.    همان
25.    گزارش وزارت علوم در سال 96
  https://www.msrt.ir/file/download/news/1502807495.pdf
26.     گزارش مقايسه اي وزارت علوم (57 95) ؛ پيشين
27.    گزارش وزارت علوم در سال 96 ؛ پيشين
28.    همان
29  . گزارش شورايعالي انقلاب فرهنگي
30.    گزارش لايدن در سال 2018
 http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
31.    طبق اعلام بنياد ملي نخبگان 40 درصد (100 هزار نفر از 250 هزار نفر) دانشجويان ايراني در سال 57 در خارج از کشور تحصيل مي کردند اما در حال حاضر اين ميزان به 1 درصد (50هزار از 5 ميليون) رسيده است. تعداد کنوني دانشجويان ايراني خارج از کشور طبق منابع مختلف بين 48 تا 53 هزار نفر است. 
32.    حاصل تقسيم تعداد دانشجويان هر کشور که مشغول به تحصيل در خارج از کشور هستند به کل دانشجويان آموزش عالي آن کشور.
33.    تعداد دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در برنامه هاي آموزش عالي در سراسر جهان از 800 هزار نفر در انتهاي دهه 70 ميلادي به 6/4 ميليون نفر در حال حاضر رسيده است. پيش بيني مي شود اين رقم تا 2025 به 8 ميليون نفر برسد. (جابجايي بين المللي دانشجويان و تحصيلکردگان، ص30 به نقل از OECD,2017) 
34.    از 100 هزار به 50 هزار کاهش يافته است.
35.    ويسر2017
36.    پايگاه استنادي وب آو ساينس
37   . اسکوپوس؛ در صورت اقدام دستگاه هاي مسئول در ثبت و نمايه سازي کليه مدارک علمي توليد شده فعلي در ايران، رتبه ايران به 15 ام ارتقا مي يابد. (معاون پژوهشي سابق وزير علوممهدي نژاد)
38.    براساس پايگاه استنادي ISI نيز رتبه ايران از 20 در سال 2012 به رتبه 16 در جهان ارتقا يافته است. مطالعه کشورهاي منطقه ترکيه از رتبه 26 جهاني به رتبه 19 ارتقا و از رتبه 2 منطقه به 1 و سپس به دوم رسيد. مصر نيز در رتبه حدود 40 جهاني نوسان داشته و از رتبه 3 منطقه به 5 منطقه نزول کرده است.  
39.    اين سهم در سال 2012 مطابق گزارش پايگاه اسکپوس 5/1 درصد و برمبناي پايگاه ISI 37/1 درصد بوده است و در 2017 به رسيده است.
40.    تعداد اين مقالات در سال 57، 669 عنوان بوده است که براساس گزارش وضعيت علمي، فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مرداد1396) در 2016(1395) در ISI به 46159 و در اسکوپوس به 50739 عنوان رسيده است.
41  . گزارش 96 وزارت علومگزارش پايگاه استنادي اسکوپوس و isi.
42   . گزارش وزارت علوم سال96
43  . گزارش نيوساينتيست مبتني بر پايگاه اطلاعاتي وب آو ساينس
44. سايت تايمز
45  . همان
46  . سايماگو
47  . موسسه فوترون
48. https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2509&year=2017
49 . مرکز آزمايشهاي باليني ايالات متحده آمريکا؛ قابل دسترس در:
https://www.worldatlas.com/articles/countrieswherestemcellresearchismost...
50.    موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
http://irphe.ac.ir و https://public.msrt.ir/file/download/page/148569585313941357.pdf
51.   خليقي پور، کبري (از پيشکسوتان و نخستين مدير ورزش بانوان کشور )، 17 آذر 1397، به گزارش فرهنگ سديد
http://farhangesadidir
52.   همان
53.   همان
54.   همان
55.   همان
56.   مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، آشنايي با مهم ترين دستگاه ها، قوانين، چالش ها و آمارهاي حوزه زن و خانواده، ص 23
57.   سالنامه آماري فرهنگ و هنر، سال 91، ص 42
58.   موسسه خانه کتاب، چهل سال نشر کتاب در ايران پس از انقلاب اسلامي (13571396)، 1397
59.   مصاحبه با مسئول اسناد ملي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، فروردين 97
60.   موسسه خانه کتاب، چهل سال نشر کتاب در ايران پس از انقلاب اسلامي (13571396)، 1397، ص 4 
61.    مصاحبه با مسئول اسناد کتابخانه ملي، فروردين 97
62.   موسسه خانه کتاب، چهل سال نشر کتاب در ايران پس از انقلاب اسلامي (13571396)، 1397، ص4 
63  . گزارش رسمي دريافتي از اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ همچنين: منتظري علي، نوري نيا حسين و خبري محمدعلي (1388)، توسعه تئاتر؛ ضرورت ها و راه کارها، تهران: انتشارات نمايش.
64.   جمعي از نويسندگان (1391)، تئاتر در گذر زمان (دوره دوازده جلدي )، تهران: نشر افراز؛ همچنين: منتظري علي، نوري نيا حسين و خبري محمدعلي (1388)، توسعه تئاتر؛ ضرورت ها و راه کارها، تهران: انتشارات نمايش؛ گزارش رسمي دريافتي از اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
65  . گزارش رسمي دريافتي از اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
66 . همان
67. گزارش رسمي دريافتي از اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ همچنين مصاحبه با کوروش زارعي، رئيس تئاتر حوزه هنري 
68  . اسکويي مصطفي (1378)، سيري در تاريخ تئاتر ايران، تهران: آناهيتا اسکويي؛ همچنين: آشفته رضا (1393)، سرگذشت نمايش در ايران، تهران: افق؛ همچنين: همايوني صادق (1380)، تعزيه در ايران، شيراز: انتشارات نويد، چاپ دوم.
69  . همان
70. پرتال کميسيون ملي يونسکوايران، فهرست آثار ميراث معنوي ايران ثبت شده در يونسکو، تاريخ انتشار: 10 خرداد 1395. قابل دسترس در:
 http://yon.ir/CSwho؛ 
همچنين: همشهري آنلاين، فهرست ميراث معنوي يونسکو به 213 اثر رسيد، کد خبر: 121200، تاريخ انتشار: شنبه 29 آبان 1389. قابل دسترس در:
 http://yon.ir/NNjTj
71 . گزارش موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي نامه شماره 1582 تاريخ 21/6/97
72. نود سال نوآوري در هنر تجسمي ايران جواد مجابي1395جلد 1پيکره تهران 1393 (  گال ... گال ... گالري! –کريم امامي – مروري بر رويدادهاي هنرهاي تجسمي ايران دهه 1340 – ترجمه مهران مهاجر1395)
73 . گزارش انجمن خوشنويسان ايراني شماره 5969/13/9 تاريخ 7/8/97
74. گزارش دريافتي ازخانه کتابنامه شماره 4722/423 تاريخ 29/7/97
75. رضا مهدوي، کارشناس موسيقي و مدير دفتر موسيقي حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي
76  . محسن رفيعي، پژوهشگر حوزه ي موسيقي، دبير جشنواره هاي موسيقي نواحي ايران و موسيقي بسيج
77.  فرهنگ سريالهاي تلويزيوني ايران از آغاز تا امروز؛ ماهنامه سينمايي فيلم، شماره 245، 15 آذر 1378
78 . فهرست مجموعه هاي تلويزيوني ايران تا سال 1393  مرکز امور نمايشي سيما، سيما فيلم
79 . تقسيم جنسيتي فعاليت هاي هنري در ايران دهه 1380 اعظم راودراد  زن در فرهنگ و هنر، دوره 8، شماره 3، پاييز 1395  ص 301  316
80  . فرهنگ سينماي ايران مسعود شعاعي
81. فتاح، پرويز، رئيس کميته امداد امام خميني رحمه الله عليه، 5 خرداد 1397، به گزارش فرهنگ سديد، کد خبر: 344،
 http://farhangesadid.ir
82. گزارش سازمان بهزيستي کشور 23 خرداد 1397
83   . گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازي بخش حمل و نقل سال 1394 ( آمار از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور)؛ همچنين: کتاب سند توسعه روستايي, معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري سال 1394
84.   سايت وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ؛ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ؛ وضعيت ارتباطات داخلي کشور مرداد 1396. قابل دسترس در :
 https://www.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2017/08/50536_orig.pdf
85   . رادفر، گزارش بسيج معاونت امور باغباني، از مرکز بسيج وزارت جهاد کشاورزي، خرداد 1397
86 . گزارش مروري بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه نظام سلامت، وزارت بهداشت و درمان؛ ص. 19.
87   . همان
88   . آمار حوزه بهداشت و سلامت، بخش آمار پايگاه وزارت بهداشت، 1397؛ همچنين: تشريح عملكرد دولت در بخش بهداشت و درمان، پايگاه اطلاع رساني سازمان برنامه و بودجه، 24 بهمن1396، قابل دسترس در:
https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/68387/
89  . بررسي صنعت داروسازي ايران، گروه تحقيقات اقتصادي بانک خاورميانه، آذرماه 1394، ص1؛ قابل دسترس در:
https://middleeastbank.ir/uploads/pharmaceuticalsiran139409.pdf
90. https://www.nationmaster.com/countryinfo/stats/Costofliving/Pricesatmark...
91 . https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
92. http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208114778928...
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.RU.ZS?locations=IR1W
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=IR1W
93. گزارشهاي بانک جهاني سال 2016؛ قابل دسترس در:
https://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.FOOD.XD?locations=IR
94 . گزارش سازمان جهاني غذا و کشاورزي سال 2014؛ قابل دسترس در:
https://ourworldindata.org/grapher/poultryproductiontonnes?tab=chart&cou...
95 . همان، قابل دسترس در:
https://ourworldindata.org/grapher/dailypercapitaproteinsupply?tab=chart...
96. همان، قابل دسترس در:
https://ourworldindata.org/grapher/fishandseafoodconsumptionpercapita?ta...
97. 14.GDP by Country, Statistics from the World Bank, 19602017
http://tanzania.opendataforafrica.org/mhrzolg/gdpbycountrystatisticsfrom...
98   . گزارش بانک جهاني، سال 2018؛ قابل دسترس در:
https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=IR1W
99   . گزارش توسعه انساني دفتر برنامه توسعه سازمان ملل، 2018؛ قابل دسترس در: 
http://hdr.undp.org/en/2018update/download
همچنين: گزارش بانک جهاني، سال 2016؛ قابل دسترس در:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=IR1W
100 . http://www.healthdata.org/iran
101 . https://ourworldindata.org/causesofdeath#malnutrition
102 . https://ourworldindata.org/grapher/dailypercapitasupplyofcalories?countr...
103 . https://www.worlddata.info/asia/iran/terrorism.php
104   . گزارش سازمان بهداشت جهاني، پايگاه خبري يورونيوز، بالاترين و پائينترين نرخ خودکشي در جهان، تاريخ انتشار: 14/5/2018، قابل دسترس در:
https://infogram.com/1h7v4pm7pzn84k0   
105 . https://ourworldindata.org/grapher/suicidedeathrates?tab=chart&country=I...
106.   عباسي، محمد (معاون سابق فني و مهندسي شرکت توسعه و تجهيزات اماکن ورزشي کشور)، گزارش سي و چهارمين نشست شنبه هاي انقلاب، پايگاه خبري فرهنگ سديد، تاريخ انتشار: 17 آذر 1397، کد خبر: 915، قابل دسترس در:
 915 http://farhangesadid.ir/fa/news/
107.    بيش از 90 درصد امکانات دفاعي ايران اسلامي توليد ملي و داخلي است، جانشين گروه مشاورين نظامي فرماندهي معظم کل قوا، 21 فروردين 1397، خبرگزاري مهر، لينک خبر
 4267716، http://yon.ir/lBuYl
108. https://www.indexmundi.com/g/raspx?v=65&t=50
 GDP (purchasing power parity) (Billion $), Historical Data Graphs per Year, Index Munid, Main Source: CIA World Factbook, Data accurate as of June 30, 2018
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ir&v=65
 National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files, World Bank Group
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
https://tanzania.opendataforafrica.org
109. GNI per capita, PPP (current international $), Economic Policy and Debt, Iran, Index Mundi
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD 
110. Official Announces 100Fold Increase in Iran’s NonOil Exports in 40 Years, October, 27, 2018
https://tn.ai/1862726
111.  GDP (purchasing power parity), Country Comparision, Index Mundi, Main Source CIA World Factbook
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ir&v=65 
112. Iran  Health expenditure per capita, Index Mundi
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/SH.XPD.PCAP  
113. http://www.fao.org/faostat/en/#data/GA/metadata
همچنين: ايران سالانه چه مقدار محصول کشاورزي توليد ميکند؟، 19 اقتصادآنلاين به نقل از محمدعلي طهماسبي، معاون امور باغباني وزير جهاد کشاورزي، دي 1396، لينک خبر:
 http://yon.ir/uNvcq 
114  . گزارش خلاصه آمارهاي راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور در نگاه مديريتي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 1396، ص. 1.
115  . گزارش راه هاي ايران, کاستي ها و ظرفيت ها، سايت آفتاب: 
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/transpor...
116   . گزارش خلاصه آمارهاي راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور در نگاه مديريتي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 1396، ص. 1.
117  . کتاب سند توسعه روستايي، شوراي برنامه ريزي توسعه روستايي و عشايري، 1394، ص: 184
118  . رک: همان
119  . همان
120  . همان.
121  . سايت شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، بخش آمار و اطلاعات، قسمت آمار و عملکرد:
http://www.rai.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=370&tempname=rai&s...
122. رتبه جهاني مترو تهران به نقل از معاونت تحقيقات فني شرکت مترو تهران، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3356، تاريخ 1393/09/6
123 . گزارش افتتاح خط توليد موتور پيشرفته الکتريکي مغناطيس در سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: 6658165، لينک خبر:
https://www.yjc.ir/fa/news/6658165/
124 . گزارش 30 سال هواپيماسازي در ايران، همه هواپيماهايي که ساخته ايم؛ خبرگزاري مهر؛ کد خبر 4003194؛ لينک خبر:
https://www.mehrnews.com/news/4003194/
125. گفتگو با منوچهر منطقي، رئيس مرکز ملي فضايي ايران: 5 سال ديگر هواپيماي مسافربري مي سازيم؛ خبرگزاري تسنيم؛ لينک خبر:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/05/1812994/
126.گزارش 50 سال صنعت برق ايران در آيينه آمار، وزارت نيرو، 1395، ص. 33. قابل دسترس در:
file:///C:/Users/naghi/Downloads/50salefarsi.pdf
127  . گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، وزارت نيرو، بهمن ماه 1396؛ ص. 15.
128. کتاب سند توسعه روستايي، شوراي برنامه ريزي توسعه روستايي و عشايري، 1394، ص: 184
129  . آمار قابل توجه گازرساني به شهرها و روستاهاي کشور؛ گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت؛ کد خبر: 309042؛ لينک خبر:
http://dolat.ir/detail/309042
130. گزارش عملکرد 30 ساله بخش آب؛ دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو، 1387، ص.18.
131 . سايت اينترنتي شرکت مديريت منابع آب ايران، بخش آمار سدهاي ايران، لينک:
http://daminfo.wrm.ir/fa/dam/stats
132. گزارش 57 سال صنعت آب در کشور، وزارت نيرو، معاونت امور آب.
133. گزارش آماري پايگاه وزارت آموزش و پرورش، 1396
134.   رادفر، گزارش بسيج معاونت امور باغباني، مرکز بسيج وزارت جهاد کشاورزي، خرداد 1397
135.   http://www.fao.org/faostat/en/#data/GA/metadata
همچنين: ايران سالانه چه مقدار محصول کشاورزي توليد ميکند؟، اقتصادآنلاين به نقل از محمدعلي طهماسبي، معاون امور باغباني وزير جهاد کشاورزي، دي 1396، قابل دسترس در
 http://yon.ir/uNvcq 
136.   مرکز آمار ايران، گزارش هاي سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت
137.   Value Added (درصد of GDP), Industry, Iran, Index Mundi
 https://www.indexmundi.com/facts/iran/industry#NV.IND.TOTL.ZS
138.   Encyclopedia Iranica, Steel Industry in Iran
 http://www.iranicaonline.org/articles/steelindustryiniran 
همچنين:  صنعت فولاد بعد از انقلاب شکوفا شد، دنياي اقتصاد در گفتگو با مهندس محمدرحيم رستي، مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران، 04 اسفند 1386، شماره خبر 2551863،
 http://yon.ir/oHRhb 
Major SteelProducing Countries 2016 And 2017, Page 9, World Steel In Figures 2018, World Steel Association, http://yon.ir/4mBXG 
139.   Copper Production by Country (Metric tons), Minerals, Index Mundi 
 https://www.indexmundi.com/minerals/?product=copper&graph=production 
140.   Major SteelProducing Countries 2016 And 2017, Page 9, World Steel In Figures 2018, World Steel Association, http://yon.ir/4mBXG
141.   World Steel in Figures 2018 now available 
 https://www.worldsteel.org/mediacentre/pressreleases/2018/worldsteelinfi...
142.   World Mineral Production 20122016, Natural Environment Research Council, British Geological Surveys
(BGS), Page 4, Aluminum, https://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=3396
143.   Statistics, Production Statistics, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), http://www.oica.net/category/productionstatistics/2017statistics/
144.   The Cement Sector of Iran, Written by Peter Edwards, Global Cement Magazine, 03 April 2017
 http://www.globalcement.com/magazine/articles/1022thecementsectorofiran 
145   . دکتر ناصرسيم فروش  فوق تخصصي ارولوژي و رئيس بخش ارولوژي و پيوند کليه بيمارستان شهيد لبافي نژاد تهران و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشکي در برنامه "حالا خورشيد" شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران ،1/2/97  
146   . دکتر ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، خبرگزاري تسنيم، تاريخ انتشار: 3 دي 1397، کد خبر: 1906558، قابل دسترس در:
https://tn.ai/1906558
147   . همان؛ همچنين رک:
http://91.98.46.102:8082/Doc12/id4_20.pdf
148. گزارش مروري بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه نظام سلامت، وزارت بهداشت و درمان؛ 1392، ص. 19
149 . گزارش بانک جهاني در سال 2015؛ قابل دسترس در:
https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?locations=IR
150   . گزارش مروري بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه نظام سلامت، پيشين، ص 31؛ و گزارش ميان دوره اي يوپي آر، پيشين، ص33
151 . گزارش مروري بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه نظام سلامت، پيشين، ص 31؛ همچنين: دکتر علي اکبر سياري، ايران کشور تراز اول دنيا از نظر پوشش واکسيناسيون، خبرگزاري شبستان، تاريخ انتشار: 13 بهمن 95، شناسه خبر : 606370 ؛ قابل دسترس در:
http://shabestan.ir/detail/News/606370
152   . همان؛ همچنين طبق گزارش بانک جهاني اين شاخص در سال 2015 به عدد25 رسيده است. (رک:
 https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT)
153  . گزارش بانک جهاني، سال 2018؛ قابل دسترس در:
https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=IR1W
154.  اسکوپوس؛ دکتر محمدجواد دهقاني سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (isc)، خبرگزاري مهر، بخش علم ودانش، 20/11/1395 کدخبر(3901077)
155  . همان
156.    گفتگو با سردار محمدرضا نقدي، معاون اسبق پشتيباني ستاد کل نيروهاي مسلح
157.    همان
158.    همان
159.     همان
160.    همان
161 . https://www.newamerica.org/indepth/worldofdrones/3whohaswhatcountriesarm...
162. http://www.Globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
 
 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.